THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Trên cơ sở “Quy định về quản lý sinh viên thực tập, trải nghiệm ngoài trường” của Hiệu trưởng ĐH Công Nghiệp Hà Nội ký ngày 28/11/2017 có điều chỉnh năm 2020, khoa Điện xây dựng Quy trình tổ chức, quản lý SV thực tập tốt nghiệp của đơn vị được cụ thể hóa như sau (áp dụng từ hệ Đại học K12):

Xem thêm

TIẾN ĐỘ & PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN TT&ĐATN CHO HỆ ĐẠI HỌC K12 (HỌC KỲ CUỐI)

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2020-2021 của nhà trường, khoa Điện tổng hợp một số mốc thời gian và phân công hướng dẫn TT&ĐATN cho hệ Đại học các ngành đào tạo của đơn vị cụ thể như sau:

Xem thêm

Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội việc làm Chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật điện-Điện tử 2020

Công bố về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện 2020 (hướng tiếp cận tiêu chuẩn ABET).

Xem thêm

Kế hoạch học tập từ ngày 23/03/2020 đến ngày 05/04/2020

Kế hoạch học tập từ ngày 23/03/2020 đến ngày 05/04/2020

Xem thêm

QUY TRÌNH SINH VIÊN KHOA ĐIỆN ĐI THỰC TẬP, TRẢI NGHIỆM NGOÀI TRƯỜNG

Căn cứ Quy định về quản lý sinh viên thực tập, trải nghiệm ngoài trường được Hiệu trưởng ký ngày 28/11/2017, Khoa Điện xây dựng Quy trình cụ thể hóa về vấn đề này cụ thể như sau:

Xem thêm

Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội việc làm ngành đào tạo Công nghệ Kỹ thuật điện-Điện tử 2018

Công bố về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện-Điện tử 2018

Xem thêm

Khoa điện tổ chức sinh hoạt và cố vấn học tập cho các lớp ĐH chính quy K8

Ngày 1/12/2016 khoa điện đã tổ chức buổi sinh hoạt cho toàn thể sinh viên các lớp ĐH chính quy K8 ngành kỹ thuật điện - điện tử, Điều khiển và tự động hóa, và Kỹ thuật điện của đơn vị. Mục đích của buổi sinh hoạt nhằm triển khai đến sinh viên kế hoạch thi kết thúc học kỳ 7; triển khai kế hoạch đăng ký và học tập học kỳ phụ cũng như học kỳ 8 (học kỳ cuối, gồm thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp); cố vấn, trao đổi giải đáp thắc mắc trong học tập của sinh viên toàn khóa. Những nội dung cơ bản của buổi sinh hoạt và cố vấn học tập này theo file đính kèm.

Xem thêm

Đào tạo

Dựa trên phương châm học đi đôi với hành, đào tạo gắn liền với thực tế sản xuất, trong những năm qua khoa đã tiến hành xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng bám sát thực tế sản xuất, tăng cường kỹ năng thực hành, học đi đôi với làm thông qua việc không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, cập nhật khoa học và công nghệ hướng tới việc đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng được các yêu cầu nguồn nhân lực trong nước và quốc tế.

Xem thêm