Sinh viên Khoa Điện tham dự Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Kỹ thuật năm 2023 (SF23)

Ngày 17/12/2023, tại Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) đã diễn ra Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học kỹ thuật - Student Forum 2023 (SF 2023) lần thứ IV với chủ đề “Frontiers in sustainability”.

Xem thêm

Nghiệm thu hai đề tài khoa học cấp trường của Khoa Điện, thực hiện năm 2022-2023

Sáng 16/8, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiệm thu 2 đề tài khoa học cấp trường “Đề xuất giải thuật tối ưu hóa phỏng sinh học lai mới trong thiết kế và điều khiển hệ xe - con lắc ngược tự cân bằng chuyển động tịnh tiến” do TS. Đào Thị Mai Phương làm chủ nhiệm và đề tài “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống nhận dạng hạt điều trong dây chuyền kiểm tra chất lượng và đóng gói hạt điều” do TS. Phạm Văn Hùng làm chủ nhiệm

Xem thêm

Sinh viên Khoa Điện báo cáo nghiên cứu khoa học

Từ ngày 01-04/06/2022, Khoa Điện đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2021-2022. Hội nghị đã tổ chức đánh giá cho 56 đề tài do các em sinh viên đã đăng ký.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020

Chiều ngày 07/04/2022, khoa Điện đã tổ chức nghiệm thu sản phẩm và đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020: "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống sấy bơm nhiệt để sấy nông sản, thực phẩm" do ThS Nguyễn Đức Nam, Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Làm sạch khí thải nhà máy nhiệt điện than từ các hạt mịn trong bộ phân tách hình chữ nhật

Chiều ngày 18/10/2021 tại phòng họp tầng 5, nhà A7, Khoa Điện đã tổ chức buổi hội thảo: “Làm sạch khí thải nhà máy nhiệt điện than từ các hạt mịn trong bộ phân tách hình chữ nhật”. Hội thảo này nằm trong kế hoạch thực hiện các hoạt động KH&CN năm học 2021-2022, với sự trình bày của TS. Nguyễn Vũ Linh – Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt thông qua hình thức họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến.

Xem thêm

Hội thảo khoa học chuyên đề: Sản phẩm & giải pháp ứng dụng IoT trong hệ thống SCADA quy mô nhỏ và Xây dựng đề cương chi tiết học phần DCS/SCADA theo CDIO

Ngày 19/3/2019 tại Phòng hội thảo tầng 5 - Nhà A7, Bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện chủ trì tổ chức hội thảo khoa học với hai chuyên đề: “Sản phẩm & giải pháp ứng dụng IoT trong hệ thống SCADA quy mô nhỏ” và “Xây dựng đề cương chi tiết học phần DCS/SCADA theo CDIO”.

Xem thêm

Thẩm định đề án khảo sát, thiết kế hệ thống chống sét đánh trực tiếp và lan truyền tại cơ sở 3, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Ngày 14/3/2019 tại Phòng hội thảo tầng 2 - Nhà A7, Hội đồng thẩm đề án gồm 07 thành viên là đại diện lãnh đạo trường, Phòng khoa học công nghệ, Phòng quản trị và 04 nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực chống sét trong và ngoài trường đã nghe nhóm thực hiện thuyết minh đề án để nhận xét, đánh giá, góp ý và trao đổi hoàn thiện đề án trình Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện.

Xem thêm

Hội thảo khoa học: “ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CỦA BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA GIAI ĐOẠN 2019-2023”

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Bộ môn Tự động hóa thuộc khoa Điện, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Định hướng nghiên cứu, phát triển chuyên môn của bộ môn Tự động hóa giai đoạn 2019-2023”.

Xem thêm

THƯ MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT (VJSTS 2019)

Xin trân gửi tới các thầy/cô học viên/sinh viên khoa Điện, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội thông tin về hội nghị Vietnam-Japan Science and Technology Symposium 2019.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống quan sát và cảnh báo tự động nguy cơ cháy nổ tại tầng hầm tòa nhà” của Khoa Điện

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Bộ Công thương tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống quan sát và cảnh báo tự động nguy cơ cháy nổ tại tầng hầm tòa nhà”. Đây là đề tài của nhóm nghiên cứu Khoa Điện - Đại học Công nghiệp Hà Nội do TS. Quách Đức Cường, Bộ môn Tự động hóa chủ trì thực hiện.

Xem thêm