Giới thiệu

Giới thiệu

Khoa Điện-Trường ĐHCNHN được thành lập vào tháng 8 năm 1998 cùng với sự phát triển của nhà trường đến nay đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản về đào tạo và hội nhập quốc tế.

Giảng viên của khoa có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, các cán bộ, giảng viên của khoa luôn không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi về đạo tạo trong thời kỳ mới. Vượt qua những khó khăn và thách thức ban đầu, qua một hơn thập kỷ trưởng thành và phát triển, khoa điện đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ... xem tiếp