Thí sinh đầu tiên ngành Kỹ thuật điện xét tuyển Nghiên cứu sinh từ trình độ Đại học

Sáng ngày 01 tháng 4 năm 2024 tại Phòng hội thảo tầng 10 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Điện đã tổ chức xét tuyển Nghiên cứu sinh cho thí sinh chuyên ngành Kỹ thuật điện.

Xem thêm

Xét tuyển NCS đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024, ngành Kỹ thuật điện cho thí sinh Nguyễn Sơn Tùng

Ngày 14 tháng 3 năm 2024 tại Phòng hội thảo tầng 10 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Điện đã tổ chức xét tuyển NCS cho thí sinh Nguyễn Sơn Tùng - chuyên ngành Kỹ thuật điện.

Xem thêm

Kiểm định chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử theo chuẩn ABET

Từ ngày 15-18/10/2023, ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology (Hội đồng Kiểm định các chương trình đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ Hoa Kỳ) đã làm việc tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để đánh giá 5 chương trình đào tạo, trong đó có chương trình Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử của Khoa Điện

Xem thêm

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Trên cơ sở “Quy định về quản lý sinh viên thực tập, trải nghiệm ngoài trường” của Hiệu trưởng ĐH Công Nghiệp Hà Nội ký ngày 28/11/2017 có điều chỉnh năm 2020, khoa Điện xây dựng Quy trình tổ chức, quản lý SV thực tập tốt nghiệp của đơn vị được cụ thể hóa như sau (áp dụng từ hệ Đại học K12):

Xem thêm

TIẾN ĐỘ & PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN TT&ĐATN CHO HỆ ĐẠI HỌC K12 (HỌC KỲ CUỐI)

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2020-2021 của nhà trường, khoa Điện tổng hợp một số mốc thời gian và phân công hướng dẫn TT&ĐATN cho hệ Đại học các ngành đào tạo của đơn vị cụ thể như sau:

Xem thêm

Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội việc làm Chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật điện-Điện tử 2020

Công bố về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện 2020 (hướng tiếp cận tiêu chuẩn ABET).

Xem thêm

Kế hoạch học tập từ ngày 23/03/2020 đến ngày 05/04/2020

Kế hoạch học tập từ ngày 23/03/2020 đến ngày 05/04/2020

Xem thêm

QUY TRÌNH SINH VIÊN KHOA ĐIỆN ĐI THỰC TẬP, TRẢI NGHIỆM NGOÀI TRƯỜNG

Căn cứ Quy định về quản lý sinh viên thực tập, trải nghiệm ngoài trường được Hiệu trưởng ký ngày 28/11/2017, Khoa Điện xây dựng Quy trình cụ thể hóa về vấn đề này cụ thể như sau:

Xem thêm