Tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024

Xem thêm

Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học khối ngành kỹ thuật năng lượng

Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học – SF23 do Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) đăng cai tổ chức với chủ đề: “Frontiers in sustainability” sẽ diễn ra vào ngày 17/12/2023 tại Hà Nội.

Xem thêm

Chương trình Học bổng thạc sĩ Đài Loan do Công ty TNHH Neweb Việt Nam tài trợ

Căn cứ nhu cầu tuyển sinh của Trường Đại Học Minh Tân - Đài Loan và Công ty TNHH Neweb Việt Nam. Công ty TNHH Neweb Việt Nam (sau đây gọi tắt là WNC) thông báo tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần được cung cấp bởi WNC trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Minh Tân - Đài Loan (sau đây gọi tắt là Minh Tân) dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khóa học thạc sĩ Đài Loan kỳ học mùa thu năm 2024 tại Minh Tân

Xem thêm

Thông báo sô 1 về: Hội nghị Quốc gia về Năng lượng, điện tử, tự động hóa lần thứ I với chủ đề “Xu hướng mới về công nghệ trong các lĩnh vực Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa”.

Thực hiện kế hoạch số 468/KH-ĐHCN ngày 18/10/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, vào ngày 21/06/2024 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp cùng các trường: Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; Đại học Điện lực; Đại học Công nghiệp Việt Trì sẽ tổ chức Hội nghị Quốc gia về Năng lượng, điện tử, tự động hóa lần thứ I với chủ đề “Xu hướng mới về công nghệ trong các lĩnh vực Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa”.

Xem thêm

Hội nghị Quốc gia về Năng lượng, điện tử, tự động hóa lần thứ I với chủ đề “Xu hướng mới về công nghệ trong các lĩnh vực Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa”

Thực hiện kế hoạch số 468/KH-ĐHCN ngày 18/10/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, vào ngày 21/06/2024 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp cùng các trường: Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh; trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; trường Đại học Điện lực; trường Đại học Công nghiệp Việt Trì sẽ tổ chức Hội nghị Quốc gia về Năng lượng, điện tử, tự động hóa lần thứ I với chủ đề “Xu hướng mới về công nghệ trong các lĩnh vực Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa”

Xem thêm

Thông báo học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023.

Xem thêm

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023

Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023”.

Xem thêm

[STUDENT FORUM 2023] DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT

SF2023 được tổ chức trên cơ sở thỏa thuận hợp tác bởi 6 trường Đại học có đào tạo ngành Điện, nhằm tạo ra một ngày hội học thuật cho sinh viên các Trường Đại học Kỹ thuật để trao đổi, thảo luận về các nghiên cứu có chủ đề liên quan đến các công nghệ Năng lượng và phát triển bền vững.

Xem thêm

Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Xem thêm