Bộ môn điện công nghiệp

Giới thiệu

Bộ môn Điện Công nghiệp có nhiệm vụ Quản lý và giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành đào tạo bậc Đại học với những kiến thức về Mạch điện và Kỹ thuật điện, Kỹ thuật về đo lường và cảm biến, kỹ thuật vi mạch tương tự và vi mạch số; các kỹ năng lập trình, kỹ năng thực hành lắp đặt điện; và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện và Công nghệ Điều khiển và Tự động hoá đồng thời ứng dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học vào phục vụ sản xuất và đời sống.

Địa chỉ của Bộ môn: Phòng 514, nhà A7, khu A, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ban Chủ nhiệm Bộ môn

Giới thiệu

TS. Trần Thủy Văn - Trưởng Bộ môn. Điện thoại: 0987871888. Email: vantt@haui.edu.vn

Công việc phụ trách:

- Quản lý chuyên môn và học thuật

- Xây dựng và phát triển các học phần

- Kiểm định chất lượng đào tạo;

- Quản lý giảng dạy và cơ sở vật chất.

Giới thiệu

TS. Ninh Văn Nam - Phó Trưởng Bộ môn. Điện thoại: 0912485051. Email: ninhvannam@haui.edu.vn

Công việc phụ trách:

- Giáo trình và học liệu

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ

- Nề nếp giảng dạy

- Hợp tác doanh nghiệp

Bộ môn Điện Công nghiệp được hình thành bởi các nhóm chuyên môn chính sau:

 • Nhóm Mạch điện (quản lý, giảng dạy các học phần: Mạch điện 1, Mạch điện 2, Mạch điện tuyến tính, Mạch điện phi tuyến và quá độ, Kỹ thuật điện, Thực hành điện cơ bản)
 • Nhóm Đo lường và vi mạch (quản lý, giảng dạy các học phần: Kỹ thuật đo lường và cảm biến, Vi mạch tương tự và vi mạch số, Kỹ thuật lập trình C và C++, Kỹ thuật mạch tương tự, Mạch số cơ bản).

Về Khoa học và Công nghệ:

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, Bộ môn còn chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp nhằm giải quyết những vấn đề trọng điểm trong khoa học kỹ thuật ngành Điện Công nghiệp. Đến nay, các cán bộ của Bộ môn đã công bố hơn 50 bài báo, thực hiện hơn 20 đề tài KH&CN các cấp (gồm cả chủ trì và tham gia). Hàng năm, các cán bộ Giảng dạy của Bộ môn hướng dẫn hơn 100 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; hướng dẫn sinh viên tham gia Chương trình Robocon do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức và nhiều hoạt động KH&CN khác.

Một số công trình tiêu biểu của Bộ môn đã công bố trong 5 năm gần đây:

 1. Tran Van Thuy, YaoNan Wang, Ao Hung Linh, Truong Khac Tung, Sliding Mode Control Based on Chemical Reaction Optimization and Radial Basis Functional Link Net for De-Icing Robot Manipulator, Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 137(5): 051009 (16 pages), 2015 (ISI)
 2. Thuy Van Tran & Yao Nan Wang, An evolutionary extreme learning machine based on chemical reaction optimization, Journal of Information and Optimization Sciences, 38:8, 1265-1290, 2017
 3. Nam V. Ninh, Thinh H. Pham, Top V. T, A Method to Improve Lightning Performance of Transmission Lines in High Footing Resistance Areas, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 1, no. 1, July 2017,pp. 761 – 764
 4. Ninh Văn Nam, Nguyễn Mạnh Quân, Trần Văn Tớp, Ứng dụng chống sét van trên đường dây compact 110 kV, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tập 56, số 2, 2020
 5. Cuong Nguyen Cong, Nghia Nguyen Anh, Chuong Trinh Trong, Nghien Nguyen Ba, Tuning Pi Controller Bases on Chemical Reaction Optimization Algorithm, American Journal of Electrical and Computer Engineering, Volume 3, Issue 1, Pages: 46-52, 2019
 6. NX Quynh, WY Nan, VT Yen, A novel robust adaptive control using RFWNNs and backstepping for industrial robot manipulators with dead-zone, Journal of Intelligent & Robotic Systems 98 (3), 679-692, 2020
 7. Phạm Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Hồng Thắm, Đặng Đình Chung, Xây dựng phương pháp điều khiển FOC-IM cấp nguồn bởi nghịch lưu đa mức cầu H nối tầng điều chế vector không gian với số mức mong muốn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHCNHN, 4-2021
 8. Hoang Thi Thu Giang, Wang xiao hong, et.al, UsingFractional-oder PIlDm Controller to Control Three- phase Parallel Pulses Width Modulation (PWM) Rectifier, Techniques of Automation and Applications journal, Vol 37, No.1,P4-9,2018.
 9. Hoang Thi Thu Giang, Wang xiao hong, et.al,Circulation Analysis and Suppression Technology of Parallel Inventer System, Techniques of Automation and Applications journal, Vol 37, No.2,P83-88,2018.
 10. Ninh Văn Nam, Nguyễn Mạnh Quân, Khảo sát, thiết kế hệ thống chống sét đánh trực tiếp và lan truyền tại cơ sở 3 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 6/2018- 6/2019

Hướng nghiên cứu chính của Bộ môn:

 1. Nghiên cứu ứng dụng Kỹ thuật đo lường và Cảm biến
 2. Nghiên cứu ứng dụng Kỹ thuật vi mạch tương tự và vi mạch số
 3. Nghiên cứu ứng dụng Kỹ thuật chiếu sáng và cung cấp điện trong công nghiệp
 4. Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tối ưu trong Kỹ thuật điện
 5. Nghiên cứu ứng dụng robot trong công nghiệp
 6. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT và trí tuệ nhân tạo AI
 7. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống chống sét trên đường dây truyền tải
 8. Nghiên cứu ứng dụng điều khiển bộ chỉnh lưu ba pha