Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Hiện khoa điện có tổng số 29 phòng thực hành (PTH), thí nghiệm (PTN) và phòng máy tính, trong đó nhiều phòng kết hợp cả thực hành (TH) và thí nghiệm (TN) với nhiều trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa thuộc các ngành đơn vị đang đào tạo. 100% phòng học lý thuyết và thực hành, thí nghiệm đều có thiết bị phương tiện hỗ trợ giảng dạy.

Dưới đây là một số hình ảnh về trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tiêu biểu:

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thí nghiệm điện tử công suất

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thí nghiệm điện truyền động điện

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thực hành lập trình điều khiển PLC

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thực hành hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS)

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thực hành điều khiển điện, khí nén

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thiết bị phòng thực hành thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu trong công nghiệp (SCADA, DCS)

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Rô-bốt công nghiệp

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thiết bị và thực hành điều khiển động cơ sử dụng các bộ biến tần

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Hệ thống giám sát, đo lường điều khiển và bảo vệ hệ thống điện

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thiết bị hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu, điều khiển từ xa và tạo lập mô phỏng các chế độ vận hành trong hệ thống điện
Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thiết bị đo lường, thí nghiệm kỹ thuật nhiệt

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thiết bị phòng thực hành kỹ thuật lạnh cơ bản

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thiết bị thực hành hệ thống lạnh công nghiệp

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thiết bị phòng tập huấn điều hòa không khí do công ty Mitsubishi tài trợ