DIỄN ĐÀN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, 2021

Tiếp nối thành công của sự kiện Student Forum 2020, Khoa/Viện Điện 6 trường đại học gồm: Bách Khoa Hà Nội, Công nghiệp Hà Nội, Điện Lực, Thủy lợi, Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Bách Khoa Đà Nẵng, thống nhất ký kết MOU đồng tổ chức, hướng sự kiện trở thành hoạt động thường niên của cộng đồng năng lượng trong nước và quốc tế. Năm 2021, Diễn đàn được tổ chức tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội vào 08/12/2021.

Theo thống nhất trong MOU, năm 2021, Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với khoa Điện các trường và đối tác tổ chức “Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học - Student Forum 2021 - Chủ đề năng lượng bền vững”. Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 08/12/2021 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chủ đề chính

• Công nghệ năng lượng tái tạo - Mặt trời, gió, sóng, thủy triều, địa nhiệt, năng lượng sinh học, thủy điện nhỏ.

• Vật liệu và hệ thống lưu trữ năng lượng

• Tích hợp năng lượng tái tạo và hệ thống năng lượng

• Hệ thống điện xanh, lưới điện thông minh

• Hệ thống kiểm soát nhu cầu năng lượng

• Chuyển điện thành khí, xe điện nối lưới, xe điện cho đô thị

• Xã hội Hydrogen, sản phẩm Hydrogen xanh

• Tòa nhà Zero Net Energy (ZNE), Hệ thống quản lý năng lượng (HEM, BEMS,…)

• Công nghệ và hệ thống tiết kiệm năng lượng

• Đổi mới trong Kiến trúc và Hiệu quả Năng lượng

• Kinh tế, xã hội, môi trường và chính sách năng lượng xanh

• Năng lượng với biến đổi khí hậu

• Kinh tế xanh và sinh thái công nghiệp, công nghệ nano xanh

• Vật liệu bền vững

Cách thức tham dự

• Sinh viên gửi bài báo hoặc bài tóm tắt nghiên cứu khoa học liên quan đến chủ đề Năng lượng bền vững về trường đại học Bách Khoa Hà Nội trước hạn nộp đề xuất.

• Bài báo có thể bài tóm tắt từ 1 đến 2 trang hoặc bài viết đầy đủ từ 4 đến 6 trang nêu Chủ đề, Nội dung, Kết quả và Kết luận.

• Bài báo chỉ được coi là hợp lệ khi được hướng dẫn từ ít nhất một Giảng viên tại trường Đại học. Thông tin của Giảng viên hướng dẫn cần được cung cấp cùng với bài báo.

Các mốc thời gian quan trọng

• Hạn nộp tóm tắt bài báo: 30/09/2021

• Hạn nộp bài báo hoàn thiện: 30/10/2021

• Thông báo chấp nhận bài báo: 20/11/2021

• Thông báo chương trình Diễn dàn: 03/12/2021

• Ngày diễn ra Diễn đàn: 08/12/2021

Chỉ bài báo đầy đủ được in trong kỉ yếu số ISBN: 978-604-316-339-1.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, 2021DIỄN ĐÀN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, 2021

  • Thứ Sáu, 22:26 20/08/2021

Tags: