THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

Năm 2022 là năm thứ 12, Nhà Trường tiếp tục tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ và năm nay là năm đầu tiên Nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển và thi tuyển. Đây là điểm mới trong tuyển sinh so với trước đây.

Các ngành đào tạo sẽ tuyển sinh trong năm 2022 bao gồm:

1. Kỹ thuật Cơ khí;

2. Kỹ thuật Cơ khí Động lực;

3. Kỹ thuật Cơ Điện tử;

4. Kỹ thuật Điện tử;

5. Kỹ thuật Điện;

6. Kỹ thuật Hóa học;

7. Hệ thống thông tin;

8. Kế toán;

9. Quản trị kinh doanh;

10. Ngôn ngữ Anh;

11. Công nghệ Dệt, May.

Thời gian xét tuyển và thi tuyển:

Đợt 1: Xét tuyển từ ngày 20-21/6/2022 và thi tuyển vào ngày 9-10/7/2022.

Đợt 2: Xét tuyển vào ngày 23-24/10/2022 và thi tuyển vào ngày: 12-13/11/2022.

Nội dung chi tiết của thông báo tuyển sinh ở file đính kèm/media/29/uffile-upload-no-title29601.pdf

Trân trọng thông báo./.

  • Thứ Hai, 16:40 24/01/2022