Thông báo tuyển dụng từ Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật điện lực Dầu khí Việt Nam

Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật điện lực Dầu khí Việt Nam là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện. Hiện Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng 40 cán bộ kỹ thuật. Chi tiết được gửi ở file đính kèm.

/media/29/uffile-upload-no-title29633.pdf

  • Thứ Tư, 08:27 29/05/2024