Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ, ngành Kỹ thuật điện, năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023, bao gồm 5 ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hóa học; Kế toán; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điện.

Chi tiết có ở file đính kèm /media/29/uffile-upload-no-title29620.pdf

  • Thứ Ba, 07:46 14/03/2023