Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu miền Bắc tuyển dụng cán bộ

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu miền Bắc cần tuyển dụng 15-20 vị trí việc làm cho cán bộ kinh doanh và cán bộ kỹ thuật, chuyên ngành Điện lạnh, mức lượng cơ bản từ 11 - 15 triệu đồng/tháng kèm các ưu đãi và phụ cấp khác

Chi tiết xem ở file đính kèm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu miền Bắc tuyển dụng cán bộ

/media/29/uffile-upload-no-title29611.xls

  • Thứ Tư, 09:01 01/06/2022