Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (ETV) tuyển dụng cán bộ

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường cần tuyển một số cán bộ Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kỹ thuật: Điện - Điện tử; Kỹ thuật Đo và Tin học công nghiệp, Đo lường - Tự động hóa

Chi tiết xin xem ở file đính kèm /media/29/uffile-upload-no-title29610.pdf

  • Thứ Tư, 08:53 01/06/2022