Thông tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất và triển khai các dự án mở rộng, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn Kỹ thuật viên, nhân viên các chuyên ngành đào tạo cho năm 2023.

Thông tin chi tiết về chế độ đãi ngộ, địa điểm làm việc, số lượng tuyển dụng cho từng vị trí được cho như dưới đây:

Thông tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

Thông tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

  • Thứ Năm, 15:38 23/03/2023